Airsoft

Airsoft pravidla

AIRSOFT PRAVIDLA1. Před začátkem boje je určeno místo, kde se budou scházet mrtvoly - tzv. "mrtvoliště".

2. Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, plynová maska) je v airsoftu povinné. Jejich nepoužívání je jen na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost pouze sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky.

3. Zásah do brýlí či masky je platný.

4. Airsoft zbraně a jiné airsoft vybavení před policií ČR hráči schovávají, aby nedošlo k omylu a možné záměně za zbraně ostré.

5. V airsoft hře platí stejný význam hodností, jako je tomu v armádě.

6. Bojové akce začínají a končí v předem stanovené době.

7. Bojové akce se nepřerušují na noc, při změnách počasí a jiných přírodních jevech. Akci může přerušit pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná.

8. Jednotky se přesunují sami a mohou být volně napadány.

9. Jednotky soupeřících týmu nemusí mít navzájem žádnou viditelnou identifikaci.

10. Komunikace mezi jednotkami není omezována, je to věc každé jednotky.

11. Počet členů airsoft jednotky a typ výzbroje či výstroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován. Pokud jinak neurčí pořádající jednotka.

12. Jako munice je povoleno používat pouze speciální airsoft 6mm BB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat makety AIRSOFT GUN. Typ zbraně nerozhoduje.

13. Výbušniny je možno používat k vyřazení živé síly protivníka a na efekt (rozumí se volně prodejná pyrotechnika, sádrové granáty atd., po poradě s pyrotechnikem jednotky).

14. Užití dýmovnic jakéhokoliv typu ( bez vedlejšího efektu) je povoleno.

15. Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.

16. Pyrotechnika na bázi raket se může užívat, ale jen na nepřímou střelbu.

17. Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemických efektem na lidské tkáně.

18. Je zakázáno užívat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku střepin z těchto materiálů

. Doporučujeme používat výbušniny pouze v termoplastových, papírových nebo sádrových obalech.

19. Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné pouze při zasažení střepinou, vzniklou výbuchem. Nerozhoduje vzdálenost od výbuchu. Vzhledem k předchozímu odstavci doporučujeme jako emitovaný materiál užívat airsoft plastové kuličky, nebo obal výbušniny sádra (sádrový granát).

20. Výjimkou je výbuch trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, místnost domu menší než 3x3m, liščí nora). Za této situace jsou vyřazeni všichni bojovníci uvnitř tohoto prostoru. Nemusí být zasaženi střepinou.

21. Voják, který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha), je vyřazen ze hry, i pokud tato nástraha netvoří střepiny.

22. Dotyk rukou na zádech znamená smrt, bere se to jako tiché zabití nožem.

23. Zásah střepinou výbušniny či kuličkou z airsoft zbraně do jakékoliv části těla je platný.

24. Zásah do zbraně není platný.

25. Zásah do výstroje kryté konturou těla je platný.

26. Zásah do jakékoliv části výstroje, která zřetelně přesahuje obrysy těla není platný. Typ výstroje nerozhoduje.

27. Jeden člen může být "jmenován" jako zdravotník a může ošetřovat zásahy do končetin a výstroje. Průběh ošetřování zdravotník si musí ke zraněnému kleknout a klečet u něho 30sekund v této době nesmí střílet.

29. Zásah odraženou airsoft kuličkou není platný.

30. Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný.

31. Střelba a míření na nezúčastněné civilisty v bojové zóně je přísně zakázána.

32. Střelba na "mrtvého" bojovníka je zakázána.

33. Jakýkoliv civilista operující s jednotkou se účastní akce na vlastní nebezpečí a střelba na něj je povolena. Je povinen se držet airsoft pravidel pro boj jako všichni ostatní.

34. Není povoleno jakkoliv napadat, strkat, či se jinak agresivně zachovat k jiným hráčům!

35. Je zakázáno využívat ve svůj prospěch mrtvé hráče jdoucí na mrtvoliště.

36. Tato airsoft pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky a jejich fair-play chování.

37. Jakékoliv změny airsoft pravidel je třeba dohodnout před zahájením vlastní bojové aktivity a dát je všeobecně ve známost.

POZOR VŠICHNI CO SE CHYSTÁTE NA NĚJAKOU AKCI A JSTE TŘEBA ZAČÁTEČNÍCI TAK SI HODNĚ DOBŘE PŘEČTĚTE PRAVIDLA AŤ POTOM ZBYTEČNĚ NEZDRŽUJETE HRU!!!